Waarom vzw Pagadderke steunen?

Om onze activiteiten gratis of zo goedkoop mogelijk te maken, hebben we nood aan financiële steun. Gelukkig kunnen we hiervoor rekenen op enkele trouwe sponsors. 

Toch moeten we ieder jaar innovatief zijn om voldoende middelen in te zamelen. Met jullie bijdragen financieren we onder andere het PagadderPlus-weekend, een kampgebouw, knutsel- en spelmateriaal, een cursus ‘animator in het jeugdwerk’, maar ook bijvoorbeeld een goede verzekering, een nieuwe brochure, …

We zijn altijd op zoek naar organisaties die onze visie delen en een steentje willen bijdragen aan wat we zelf een prachtig initiatief vinden. Aarzel niet en neem zeker contact op als je vzw Pagadderke wil steunen.

Wil jij ons financieel ondersteunen? Dat kan via ons rekeningnummer: BE37 0013 3136 6628.

Je kan een gift doen op ons rekeningnummer: BE37 0013 3136 6628 met vermelding 'GIFT'

Doe een actie voor ons met jouw school, vriendengroep of collega's. We helpen je graag!

Sponsor ons in natura: we kunnen bijvoorbeeld kledij, voeding en spelmateriaal gebruiken.

Contacteer ons om een partnerschap af te sluiten om onze werking duurzaam te verankeren.

Onze Partners