Onze Pagadders

Kinderen en jongeren die met vzw Pagadderke op kamp, weekend of uitstap gaan, groeien op in een maatschappelijk kwetsbaar milieu dat kansarmoede met zich meebrengt.

De beleving en kenmerken ervan verschillen van gezin tot gezin en kunnen zich uiten op diverse vlakken, zoals: gezinsproblemen, werk, leerachterstand, gezondheid, vrije tijd en participatie.

“Kansarmoede is niet altijd even gemakkelijk vast te stellen. Daarom werken we samen met partners binnen het welzijnswerk die gezinnen en jongeren naar ons doorverwijzen.”

Emma – Bestuurslid

De noden van deze jongeren komen niet altijd overeen met wat reguliere organisaties (zoals een jeugdbeweging, of sportclub) aanbieden. Denk bijvoorbeeld alleen al aan het prijskaartje. 

Daarom is een vzw zoals Pagadderke belangrijk omdat het zich specifiek toespitst op de drempels die de jongeren en gezinnen tegenkomen.

Binnen onze organisatie zijn er drie verschillende werkingen, afhankelijk van de leeftijd van de Pagadders:

1. Pagadderwerking: activiteiten voor kinderen van 6 tot 12 jaar.

2. PagadderPlus-werking: activiteiten voor jongeren van 12 tot 15 jaar.

3. Vrijwilligerswerking: vanaf 16 jaar kan een cursus ‘animator in jeugdwerk’ worden gevolgd om door te stromen tot vrijwilliger.