Onze activiteiten

Gedurende het jaar organiseren wij verschillende soorten activiteiten, die we afstemmen op de leeftijd van onze doelgroep. We hebben een Pagadder- en PagadderPlus-werking. Waarbij de eerste zich richt op de kinderen tussen 6 en 12 jaar, organiseert de tweede de activiteiten voor jongeren tussen 12 en 15 jaar.

Alle activiteiten zijn volledig gratis. Enkel voor het zomerkamp vragen we een kleine bijdrage. Een deel hiervan wordt terugbetaald door de mutualiteit. Onze vrijwilligers voorzien hulp bij het invullen van de nodige formulieren. Onze activiteiten vinden plaats over heel Vlaanderen. Om ze toegankelijk te houden, werken we voor dagactiviteiten zoveel mogelijk met verschillende opstapstations. Onze vrijwilligers reizen met de kinderen en jongeren mee tot aan de activiteit. Hierdoor moeten de ouders geen eigen vervoer voorzien en wordt dit een gezellig onderdeel van de uitstap. Voor de meerdaagse activiteiten zorgen de ouders wel zelf voor vervoer. Indien dit niet mogelijk is zoeken we samen naar een oplossing.

In 2024 organiseren we de volgende activiteiten:

  • Voorbereidingsweeked: 2-4 februari
  • Pag+ Weekend: 16-18 februari
  • Pag-dag: 20 april
  • Zwemdag: 11 mei
  • Barbecue: 29 juni
  • Kamp:  12-19 augustus
  • Leidingsweekend : 27-29 september
  • Pag+ Halloween Weekend: 25- 27 oktober
  • Sintdag: 30 november

PagadderPlus-weekends

Een avontuurlijk weekend speciaal voor de oudste Pagadders. Sport, spel en amusement staan centraal. De jongeren komen vrijdagavond aan en dompelen zich onder in een goed gevuld programma dat telkens volgens een thema is uitgewerkt. We eten en slapen gezamenlijk op een locatie die we voor het weekend huren. Zondagnamiddag vertrekt iedereen terug naar huis.

Pagadderdag

Een gezellige ontmoetingsdag voor zowel kleine als grote Pagadders, hun familie of begeleiders. Iedereen is welkom. Op die manier leren de ouders/begeleiders over onze werking en krijgen wij een nauwere band met hun. Daarnaast geeft deze dag ons ook de mogelijkheid om nieuwe leiding te leren kennen en oud-leiding nog eens uit te nodigen.

Zomerkamp

Het hoogtepunt van onze werking. Het zomerkamp wordt georganiseerd rond een centraal thema. Dit thema wordt uitgewerkt in een toneel dat zorgt voor de rode draad in ons kamp en onze spelen. Elke dag loopt volgens een vaste structuur en indeling. Het kamp wordt de laatste avond afgesloten met een fuif en kampvuur waar we een laatste moment samen zijn en alle leuke herinneringen van het kamp kunnen ophalen.

Themadagen

Doorheen het jaar organiseren we een aantal themadagen: een uitstap naar de sint, griezelen tijdens Halloween, een dag naar zee of het zwembad. Regelmatig verzinnen we wisselende activiteiten afgestemd op de jaaragenda om onze kinderen en jongeren een extra dag plezier te geven.

 

Enkele sfeerbeelden

Links: middengroep tijdens een speelmoment op het kamp. Midden: Grote jongens maken brandnetel-soep. Rechts: Post op het zomerkamp ‘Binnenste Buiten’