Onze visie

Vzw Pagadderke zet zich in om kinderen en jongeren uit een maatschappelijk kwetsbare omgeving een zorgeloze tijd te bezorgen. Een positief klimaat bieden, kansen geven en begrip tonen zijn een aantal kernwaarden waar we naar streven.

Het is belangrijk voor ons dat elk kind de ruimte krijgt om zichzelf te zijn. We houden hierbij zoveel mogelijk rekening met de specifieke noden van iedere kind en benadrukken hun talenten. Zo creëren we een gevoel van veiligheid, waardoor ze zich ten volle kunnen ontplooien.

We hanteren een brede kijk op maatschappelijke kwetsbaarheid en willen iedereen kansen bieden.

“Kinderen en jongeren kansen blijven geven is belangrijk. Dit doen we door hen met vertrouwen, positiviteit en vooral met veel humor te benaderen. We spelen in op hun talenten en interesses, zonder dat we de noden en zorgen van ieder kind uit het oog verliezen.”

We bieden leuke activiteiten aan op een positieve en open manier, maar ons doel gaat verder dan dat. 

Vzw Pagadderke moedigt de oudste tieners aan om door te stromen tot vrijwilliger. De jongeren worden ondersteund en krijgen de mogelijkheid om een cursus ‘animator in het jeugd- werk’ te volgen op kosten van de vzw. Hierdoor kunnen ze na hun 16e beginnen als leiding. 

Op deze manier heeft Pagadderke een impact op lange termijn en blijven we een rode draad doorheen het leven van de jongeren. Vzw Pagadderke neemt drempels weg die onze doelgroep ervaart om te participeren aan jeugd- en vrijetijdsactiviteiten.

De volgende drie B’s staan centraal in onze werking:

Betaalbaarheid: Alle activiteiten zijn gratis, enkel voor het zomerkamp vragen een kleine bijdrage.

Betrokkenheid: Door middel van een positieve en open mentaliteit houden we de jongeren en hun omgeving betrokken bij onze werking.

Betrouwbaarheid: We bieden een luisterend oor en een veilige omgeving waar iedereen zichzelf kan zijn zonder vooroordelen.